Een beeld van jezelf

Via de website www.mijneigenbeeld.nl kun je een beeld van jezelf of iemand anders laten maken. Het is belangrijk om daarvoor een duidelijke foto toe te sturen om een lijkend beeld te verkrijgen. Het kleinste beeld, van 15cm kost €. 99,-. Het grootste beeld meet 40cm en kost €. 299,-. Deze handgemaakte beelden worden gebruikt alsl geschenk voor samenwonen, verloving, huwelijk, verjaardag, jubileum of valentijn.